5 - Spill med én dommer på flere bord

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

5 - Spill med én dommer på flere bord

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Det kan være at en turnering spilles med dommere som hver har ansvar for flere bord, og det ikke er en dommer kontinuerlig på hvert bord. I disse tilfellene påligger det utøverne ansvar å følge spillereglene. Den anbefalte måten til å gjennomføre spill i denne situasjonen er som følger:

 

Den ikke-aktive utøveren utfører alle dommerens oppgaver. Hvis, før ett bestemt støt, den aktive utøveren føler at motstander ikke er i stand til å dømme støtet, bør denne be områdedommer om å overvåke støtet. Den ikke-aktive utøveren kan også be om slik assistanse om han ikke føler seg i stand til, eller ikke ønsker å bedømme et støt. Begge utøverne har mulighet til å stoppe spillet inntil det tidspunkt han er fornøyd med måten matchen blir dømt.

 

Hvis det oppstår en uenighet mellom utøverne i en match uten dommer, og områdedommer blir bedt om å ta en beslutning uten å ha sett årsaken til uenigheten, skal han sørge for at han har full forståelse for situasjonen. Dette kan inkludere å spørre pålitelige vitner, gjennomgå videoopptak, eller ved å rekonstruere støtet. Hvis områdedommer blir bedt om å avgjøre en feil, og ingen bevis er kommet frem om regelbruddet unntatt kravet fra en utøver mens den andre utøveren hevder at ingen feil ble gjort, så antas det at ingen feil er gjort.