5 - Forvaltning av TBR

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

5 - Forvaltning av TBR

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvordan forvaltningen av turneringsbestemmelsene utøves.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

5.1 - Ansvar

5.2 - Tolkning

5.3 - Endring