5 - Spesielle regler for hver type av disiplin

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

5 - Spesielle regler for hver type av disiplin

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler  regler for hver disiplin.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

A - Generelle bestemmelser

B - Fri Carambole

C - Cadres

D - Vantcarambole