5.1 - Definisjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 5 - Black Ball >

5.1 - Definisjoner

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

I tillegg til definisjonene i 8. Definisjoner som blir brukt i reglene, gjelder følgende definisjoner i Blackball:

 

Fri støt. Etter en feil gis innkommende utøver en fri støt (innkommende utøver får to støter), som betyr at regel 6.2 – Feil balltreff midlertidig suspenderes (alle baller kan lovlig bli truffet). I tillegg kan aktiv utøver  akseptere situasjonen slik den er, eller ta ball i hånd bak hodelinjen.
 

Hodeområde. Hodeområdet er det rektangulære området av bordet mellom hodevant og hodelinje. Hodelinjen er parallell med toppvantet og en femtedel av lengden av spilleflaten bort fra hodevant. For de gjeldende generelle reglene, "bak streken" må leses som "i hodeområdet".

 

Snooker. En spiller sies å være snookret når køballen ikke kan spilles i en rett og direkte bane for å treffe minst en del av en lovlig objektball. Snooker må erklæres av dommeren for at det skal være gjeldende.
 

Lovlig ball. En objektball sies å være lovlig når det er en korrekt for en utøvere å støte køballen direkte på den som første ball.