5.1 - Dommeren

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 5 - Dommerteamet >

5.1 - Dommeren

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. Dommeren skal:

 i. være den eneste som avgjør hva som er sportslig og usportslig spill;

ii. ha mulighet til å ta avgjørelser av hensyn til sportslig god oppførsel for enhver situasjon som ikke er tilstrekkelig dekket av disse reglene;

iii. være ansvarlig for god oppførsel under spillet som dekket av disse reglene;

iv. bryte inn hvis han ser at disse reglene brytes;

v. fortelle en utøver fargen på en ball hvis han blir spurt om dette; og

vi. rengjøre en hvilken som helst ball dersom en utøver ber om dette og dommeren anser det som rimelig.

b. Dommeren skal ikke:

 i. svare på spørsmål som ikke er autorisert av disse reglene;

 ii. gi noen indikasjon på at en utøver er i ferd med å gjøre et feilstøt;

 iii. gi råd eller komme med meninger på ting som påvirker spillet; eller

 iv. svare på spørsmål om poengdifferanse mellom utøverne.

c. Hvis dommeren ikke har lagt merke til en hendelse, kan han hvis han ønsker det forhøre seg med markøren, andre dommere eller tilskuere som var best plassert for å observere det som skjedde, eller se på kamera/videoopptak av hendelsen for å få hjelp til å ta en beslutning.