5.11 - Replassering av baller på fotprikk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 5 - Black Ball >

5.11 - Replassering av baller på fotprikk

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Objektballer som hoppet ut av bordet replasseres på sentrumslinjen mellom fotprikk og fotvant. Dersom flere baller skal replasseres, skal de plasseres i følgende rekkefølge:

i.den svarte ballen

ii.objektballer tilhørende den innkommende utøverens gruppe, eller objektballer tilhørende den røde, blå eller helfargete gruppen dersom bordet er åpent

iii.andre baller. (?)