5.17 - Tap av parti

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 5 - Black Ball >

5.17 - Tap av parti

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

 

Aktiv utøver taper partiet dersom han:

 

a.gjør et feilstøt når han senker den svarte ballen

 

b.senker den svarte ballen før alle ballene i sin grupper er senket

 

c.bevisst bryter mot 6.2 – Feil balltreff

 

d.ikke forsøker å treffe en lovlig ball

 
Ved 6.17 Usportslig opptreden taper aktiv utøver partiet, eller blir formål for annen sanksjon avhengig av forseelsens art.