5.1 - Ansvar

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 5 - Forvaltning av TBR >

5.1 - Ansvar

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvordan ansvar fordeles under forvaltningen av turneringsbestemmelsene.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

5.1.1 - Uvitenhet

5.1.2 - Medlemsklubbenes ansvar

5.1.3 - Innmeldingsplikt