5.1.2 - Medlemsklubbenes ansvar

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 5 - Forvaltning av TBR > 5.1 - Ansvar >

5.1.2 - Medlemsklubbenes ansvar

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Ettersom NB ikke har noen regionale forbund, er alle medlemsklubber direkte ansvarlige overfor NB for sine egne og sine medlemmers handlinger, eller mangelen på sådanne.

 

2.NB sender regelmessig ut informasjon, meddelelser, underlag til turneringer, krav og beskjed om straffesaker, etc., til den eller de personer som respektive klubb selv har angitt i sin informasjon til NB. Dersom klubbens informasjon ikke er oppdatert og derigjennom informasjon fra NB ikke når fram, så er klubben selv ansvarlig for dette.