5.1.3 - Innmeldingsplikt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 5 - Forvaltning av TBR > 5.1 - Ansvar >

5.1.3 - Innmeldingsplikt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Det er en plikt å tilse at gjeldende TBR etterfølges og at brudd mot TBR i forekommende tilfelle rapporteres via notering i turneringslederrapport etter avsluttet turnering.

 

2.Ansvarlig turneringsleder sørger for at rapport om brudd mot TBR kommer NB tillhende, likeså detaljer om hvordan regelbruddet ble behandlet.

 

3.Dersom en offisiell representant for NB finnes nærværende ved en turnering, og i sammenheng med at brudd imot gjeldende TBR begås, har også denne plikt til å rapportere til NB om dette.