5.2 - Markøren

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 5 - Dommerteamet >

5.2 - Markøren

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Markøren skal holde stillingen på resultattavlen og assistere dommeren med å utføre oppgavene sine. Han skal også fungere som nedtegner dersom det er behov for det.