5.2 - Tolkning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 5 - Forvaltning av TBR >

5.2 - Tolkning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvem som kan og skal tolke turneringsbestemmelsene.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

5.2.1 - Regel savnes

5.2.2 - Tolkningsrett