5.2.1 - Regel mangler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 5 - Forvaltning av TBR > 5.2 - Tolkning >

5.2.1 - Regel mangler

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Når et spørsmål dukker opp som ikke direkte kan besvares ved hjelp av eksisterende TBR på grunn av at en slik regel/bestemmelse mangler, skal et slikt spørsmål besvares etter beste evne og basert på de regler/bestemmelser som finnes.