5.2.2 - Tolkningsrett

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 5 - Forvaltning av TBR > 5.2 - Tolkning >

5.2.2 - Tolkningsrett

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Generelt gjelder at det i gitt rekkefølge er

 

a.Turneringsutvalg

b.NBs styre

 

som er den instans, som ved behov, skal tolke TBR. Om tidsaspektet ikke gjør dette mulig, så skal i gitt rekkefølge:

 

a.Turneringssjef (TS)

b)Turneringsleder (TL)

 

ved behov tolke TBR.