5.3 - Forstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 5 - Black Ball >

5.3 - Forstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Utøveren som vinner førstøtet bestemmer hvem som skal gjøre åpningsstøtet (se 1.2 Forstøt for å bestemme rekkefølgen) i det første partiet. Det er standard med annethvert brekk, men se turneringsbestemmelse 15. Etterfølgende brekk.