5.3 - Endring

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 5 - Forvaltning av TBR >

5.3 - Endring

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Etter en beslutning i et tolkningsspørsmål som berører TBR, skal Turneringsutvalget og/eller NBs styre snarest fatte vedtak om utført tolkning slik den ble gjort, skal tas opp i TBR ordrett, eller muligens i en endret form.

 

2.Når en tolkning har blitt gjort av TS eller TL i forbindelse med turnering, og tidsaspektet ikke tillot noe annet, så endres ikke det opprinnelige vedtaket selv om Turneringsutvalget og/eller NBs styre på et senere tidspunkt bestemmer at tolkningen ikke var korrekt.