5.4 - Dommerens assistenter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 5 - Dommerteamet >

5.4 - Dommerens assistenter

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

a. Dersom den aktive utøveren ber om det, skal dommeren eller markøren flytte og holde stille lysapparater som kan forstyrre den aktive utøveren mens han gjør et støt.

b. Dommeren eller markøren har tillatelse til å gi nødvendig assistanse til utøvere med funksjonshemninger, alt etter hva de har behov for.