5.5 - Korrekt åpningsstøt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 5 - Black Ball >

5.5 - Korrekt åpningsstøt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende regler gjelder ved åpningsstøt:

 

a.Køballen må plasseres bak hodelinjen.

b.12Minst en objektball må gå i hull eller minst to baller må passere midtlinjen og hvis ikke er åpningsstøtet feil.

c.Dersom den svarte ballen går i hull på brekket skal alle baller legges opp på nytt og samme utøver brekker på nytt. Reglene 6.1 – Forløp eller køball ut av bordet respektive 6.5 – Ball ut av bordet gjelder ikke dersom svart ball går i hull på brekket.