6 - Avsluttende bestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Carambole >

6 - Avsluttende bestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBCARAMBOLE-REGLER

 

Kapittelet omhandler avsluttende bestemmelser.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

Artikkel 91 - Overtredelser

Artikkel 92 - Håndheving og annulering