6 - Feil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool >

6 - Feil

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Følgende handlinger er feil i Pool når de inngår i de spesifikke reglene for disiplinen som spilles. Om flere feil inntreffer i samme støt så dømmes det etter den groveste feilen. Om en feil ikke er meldt innen neste støt startes, antas ingen feil å ha blitt gjort.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.1 - Forløp eller køball ut av bordet

6.2 - Feil balltreff

6.3 - Ingen ball i vant etter treff

6.4 - Ingen fot i gulvet

6.5 - Ball ut av bordet

6.6 - Berøring av ball

6.7 - Dobbelstøt/Pré ball

6.8 - Skyve-støt

6.9 - Baller som beveger seg

6.10 - Feilaktig plassering av køball

6.11 - Feilaktig spill fra bak hodelinje

6.12 - Biljardkø på bordet

6.13 - Spill utenom tur

6.14 - Tre feil på rad

6.15 - Langsomt spill

6.16 - Feil ved bruk av brekkmatte

6.17 - Usportslig opptreden