6 - Konsekvenser for usportslig opptreden

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

6 - Konsekvenser for usportslig opptreden

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Regler og forskrifter gir dommeren og andre funksjonærer betydelig spillerom i å straffe usportslig opptreden. Flere faktorer bør tas i betraktning i en slik beslutning, som tidligere oppførsel, tidligere advarsler, alvorlighetsgrad av lovbruddet og informasjon utøveren kan ha fått i forbindelse med spillermøte innen turneringen startet. I tillegg kan nivået på turneringen vurderes siden utøvere på høyeste nivå kan forventes å være godt kjent med regler og forskrifter, mens relative nybegynnere kan være ukjent med hvordan reglene normalt blir brukt.