6 - Regler for utøvere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

6 - Regler for utøvere

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke regler som gjelder for den enkelte utøver.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.1 - Utøver/Deltaker

6.2 - Aldersklasser

6.3 - NIFs bestemmelser om barneidrett

6.4 - Tilhørighet

6.5 - Lisens

6.6 - Kleskode

6.7 - Utøveres plikter

6.8 - Lagspill