6 - Vantramme, gummivant og diameter (siktepunkter)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner >

6 - Vantramme, gummivant og diameter (siktepunkter)

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Vanterammen må være mellom 10,16 cm (4 inches) og 19,05 cm (7½ inches) inkludert gummivantene. 18 diamanter (siktepunkter), eller 17 og en navneplate, skal være festet på og i nivå med vanterammen med;

 

31,75 cm (12½ inches) avstand fra diamant til diamant på 9 fots bord, eller

29,20 cm (11½ inches) avstand fra diamant til diamant på 8 fots bord.

 

Senter på hver diamant skal være plassert 93,6625 mm (3 11/16 inches) + 3,175 mm (+1/8 inch) fra spiss på gummivant. Diamantene skal være sentrert på vanterammen og være enten runde med en diameter på mellom 11,11 og 12,7 mm (7/16 til ½ inch), eller formet som en diamant (ruter) med mål mellom 25,4 x 11,11 mm (1 x 7/16 inch) og 31,75 x 15,875 mm (1¼ x 5/8 inch). Eventuelle navneplater eller telleverk skal være i samme plan som vanterammens overflate. Alle bolter som fester vanterammen i skiferplaten skal være applisert på en måte som muliggjør en stille og optimal sprett, uansett hvor på gummivantets spiss en ball treffer.