6.1 - Utøver/Deltaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.1 - Utøver/Deltaker

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvordan begrepet utøver defineres og hvilket overordnet ansvar denne har.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.1.1 - Definisjon og ansvar

6.1.2 - Amatør/Profesjonell

6.1.3 - Student/Honnør