6.17 - Usportslig opptreden

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 6 - Feil >

6.17 - Usportslig opptreden

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Normalt er straffen for usportslig opptreden den samme som for en alvorlig feil, men dommeren kan ilegge en straff avhengig av hans vurdering av atferden. Andre straffer som er mulige er advarsel; en standard feil som kan regnes inn i tre feils regelen hvis brukt; en alvorlig feil straff; tap av parti, sett eller match; diskvalifisering fra turnering, muligens med inndragning av alle premier, pokaler og ranking poeng.

Som usportslig opptreden teller alle former for forsettlig handling som bringer vanry til idretten, eller som forstyrrer eller endrer forutsetningene i den grad at det ikke kan spilles på en sportslig måte. Det inkluderer:

 

a)å distrahere motstanderen

b)endre posisjonene til ballene uten bruk av et støt

c)å kikse med vilje

d)fortsette å støte etter at en feil er meldt, eller etter at spill er stanset

e)å øve under pågående match

f)å markere bordet

g)forsinkelse av spillet

h)å bruke utstyr uhensiktsmessig