6.1.1 - Definisjon og ansvar

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.1 - Utøver/Deltaker >

6.1.1 - Definisjon og ansvar

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Som utøvere i henhold til TBR er å betrakte alle personer som under en sesong har registrert lisens i NB, og/eller som er spilleberettiget i en turnering som omfattes av TBR.

 

2.En utøver skal utøve sin idrett i samsvar med følgende regler, bestemmelser og direktiver:

 

a.Etiske og moralske regler

b.Spilleregler

c.TBR

d.Antidopingregler

e.Utøvere tilsluttet NB har ikke lov til å delta i gambling i utøvelse av sin idrett

f.Idrett skal utøves med Fair Play i sinnet

g.For øvrig gjelder de regler og bestemmelser som NIF, de internasjonale organisasjoner som NB er tilsluttet og/eller IOC fastslår. I tvilstilfeller avgjør NB.

h.Til enhver tid å informere NB hvilke avtaler om sponsing utøveren er knyttet til.

 

3.Premiepenger kan forekomme i forbindelse med turneringer på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.