6.1.3 - Student/Honnør

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.1 - Utøver/Deltaker >

6.1.3 - Student/Honnør

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Studenter og personer med ulike former for funksjonsnedsettelse betaler en redusert startavgift i forbindelse med turneringer i NBs regi. For å dra nytte av denne fordelen må NB gis mulighet til å kontrollere utøverens status.

2.For studenter må kopi av gyldig studentbevis (innskannet for- og bakside) sendes inn til NB for hvert semester:

a.1. oktober for høstsemesteret, og

b.1. februar for vårsemesteret

3.NB har ingen egne satser på startavgifter for pensjonister, men personer med ulike former for funksjonsnedsettelse kommer inn under denne kategorien og må sende inn honnørbevis (innskannet for- og bakside). Dette er nødvendig å gjøre kun én gang.

4.Utøveren er selv ansvarlig og pliktig til å informere dersom eventuelle endringer i egen status skulle oppstå.