6.2 - Tilpasninger av regelen om feil og en miss

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Snooker > Spilleregler for Snooker > 6 - Norske tilpasninger av reglene >

6.2 - Tilpasninger av regelen om feil og en miss

 

 

 

 

Logo_NBSNOOKER-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Regelen for feil og en miss, som beskrevet i 3.14, gjelder, med følgende unntak:

a.I kamper uten oppnevnt dommer og der motstanderen eller motstanderlaget regnes som dommer, vil det etter en miss normalt sett alltid dømmes FEIL OG EN MISS, uavhengig av om utøveren har gjort sitt beste forsøk på å treffe ballen som er "on" eller ikke. Unntak som beskrevet i 3.14 a. vil likevel gjelde.

b.Dersom det dømmes FEIL OG EN MISS, kan motstander normalt maksimalt to ganger be om at ballene skal replasseres og at støtet gjøres på nytt, som beskrevet i 3.14 b. Ved tredje påfølgende miss dømmes det feil, men motstander kan ikke kreve at ballene skal replasseres, bortsett fra i tilfeller som beskrevet i (c). Spillet vil etter dette fortsette fra posisjonene ballene ligger i. Motstander kan likevel velge at regelbryteren skal gjøre det neste støtet

c.Etter å ha misset to ganger, skal den aktive utøveren i det tredje påfølgende forsøket spille et støt som går direkte eller indirekte mot ballen som er «on» med nok styrke til å nå frem, sett bort fra obstruerende baller. Hvis ikke dette blir gjort, vil det dømmes FEIL OG EN MISS også etter tredje påfølgende miss og motstander kan kreve at ballene skal replasseres. Videre vil det i samme tur fortsettes å dømmes FEIL OG EN MISS helt frem til den aktive utøveren spiller et støt som tilfredsstiller dette kravet. Unntak, som beskrevet i 3.14(a) og (e) vil likevel gjelde.

d.Hvis den aktive utøveren blir bedt om å spille videre fra posisjonene ballene ligger i etter å ha misset, også for tredje gang fra samme posisjon, vil en ny FEIL OG EN MISS-situasjon starte og tidligere misser i samme tur regnes ikke med i regelen som beskrives i (a).

e.Regelen i (a) gjelder ikke for tilfeller som beskrevet i 3.14(d), der den aktive utøveren har en klar bane i en rett linje fra køballen til en ball som var «on» eller kunne vært «on», på en slik måte at det var mulig å treffe ballen midt på og med hel kontakt. I slike tilfeller skal regelbryteren bli advart av dommeren om at en tredje miss vil føre til at motstanderen vinner partiet.

f.Dersom tilfeller som beskrevet i 3.14(e) skjer i en sekvens av misser, fortsetter denne sekvensen dersom regelbryteren blir bedt om å spille igjen, enten fra posisjonen ballene ligger i, eller fra den originale posisjonen. Antall misser som har blitt gjort i samme tur, vil dermed fortsatt være det samme som før feilen i forberedelsen til støtet ble gjort.