6.2 - Feil balltreff

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 6 - Feil >

6.2 - Feil balltreff

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

I de disipliner det kreves at køballen treffer en spesiell ball først, eller en ball i en gruppe av baller, er det en feil hvis en annen ball blir truffet først.