6.2.2 - Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.2 - Aldersklasser >

6.2.2 - Pool

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I Pool er det for øyeblikket seks aldersklasser:

 

a.U17 = Alle jenter/gutter som i inneværende kalenderår fyller 13 tom 16 år.

 

b.U19 = Alle jenter/gutter som i inneværende kalenderår fyller 17 eller 18 år.

 

c.U23 = Alle jenter/gutter som i inneværende kalenderår fyller 19 tom 22 år.

 

d.Senior = Alle kvinner/menn som i inneværende kalenderår fyller 19 år, eller er eldre og ennå ikke 44 år.

 

e.Veteran 45+ = Alle kvinner/menn som fyller 45 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre.

 

f.Veteran 55+ = Alle kvinner/menn som fyller 55 år det året som mesterskapet arrangeres, eller er eldre.

 

2.I forbindelse med turneringer hvor alder er relevant for hvem som har rett til å delta i hvilken klasse, kan det bli aktuelt å gjennomføre en kontroll i form av stikkprøve, alternativt at alle må fremvise ID.

 

a.Dette gjelder også i forbindelse med turnering hvor man skal forsikre seg om at deltakelse ikke bryter mot NIFs barnebestemmelser.

 

b.I forbindelse med deltakelse i internasjonale mesterskap må alle være i stand til å presentere sine pass for verifisering av nasjonalitet og fødselsdato der dette er påkrevd.