6.2 - Aldersklasser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.2 - Aldersklasser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke aldersklasser som finnes i de ulike grenene. NIFs bestemmelser om barneidrett gjelder uansett gren og disiplin (se 6.3 - NIFs bestemmelser om barneidrett).

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.2.1 - Carambole

6.2.2 - Pool

6.2.3 - Snooker