6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.4 - Tilhørighet > 6.4.3 - Overgang >

6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Det er generelt alltid mulig for en utøver å bytte fra en klubb til en annen innenfor overgangsvinduet, men alle bestemmelser og forutsetninger må være oppfylt.

 

2.Representasjonsrett for den nye klubben er anskaffet når den nye sesongen innledes (1. august).

 

3.For at en overgang skal kunne behandles og sluttføres på korrekt vis, skal følgende prosedyrer ivaretas:

 

a.Utøveren skal ha informert moderklubb om en kommende overgang.

b.Overgang meldes på fastsatt skjema pr. e-post.

c.NB skal motta kopi av all korrespondanse i forbindelse med overganger.

d.Melding om overgang skal være mottatt av moderklubb senest 15. juli.

e.Dersom moderklubben ikke har noen fordringer, eller annen saklig grunn for å nekte overgang, skal overgangen bevilges tidligst 1. august dog senest 15. august.

f.Dersom moderklubben mener å ha utestående fordringer, pålegges de å redegjøre for disse gjennom kvitteringer og andre underlag, slik at korrektheten kan kontrolleres. Denne dokumentasjonen skal være NB i hende senest 31. juli. Underlag som kommer NB ihende først etter den foreskrevne tidsfristen kommer ikke i betraktning.

g.Eventuell gjeld som utøveren kan ha til den private eieren av biljardlokalet, alternativt til en av moderklubbens funksjonærer, kan ikke av moderklubben angis som saklig grunn for å nekte overgang.

h.Overgangen skal godkjennes umiddelbart etter at moderklubbens fordringer har blitt kvitterte.

i.Dersom den nye klubben forplikter seg til å stå ansvarlig for fordringene mens NB gjennomfører en kontroll, så skal overgangen meddeles uten videre forsinkelse.

j.Dersom den nye klubben først ønsker å ta stilling til de utestående fordringene etter at NB har foretatt kontroll av disse, så kan overgang meddeles først ved et senere tidspunkt.