6.4.3 - Overgang

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.4 - Tilhørighet >

6.4.3 - Overgang

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Melding om overgang er pålagt alle utøvere som har, eller har innehatt, lisens de siste 3 (tre) sesonger. En utøver som ikke har hatt lisens de siste 3 (tre) sesongene (inkludert inneværende) behøver ikke innhente tidligere klubbs aksept for overgang.

 

2.Dersom en utøver ønsker å bytte klubb, kan moderklubben kreve erstatning for utlegg man har hatt for dennes regning. Erstatning kan kun kreves  for følgende typer kostnader:

 

a.Deltakelse på kurs, samlinger og treningsleir (reise, deltakeravgift, kursmateriell, kost og losji).

b.Deltakelse i individuelle turneringer (reise, startavgift, kost og losji).

c.Deltakelse i landskamper, EM og VM, etc., der moderklubben har betalt en del av kostnadene direkte til NB.

 

 

3.Ingen erstatning kan kreves for den del av ovenstående kostnader som har blitt dekket via tilskudd fra idrettskrets, fylkeskrets eller NIF.

 

4.Ved uenighet mellom moderklubb og utøver har NB avgjørende vedtaksrett med hensyn til hvilke utlegg som kan anses berettiget til erstatning.

 

5.Erstatning kan kun kreves for utlegg utøveren har hatt de 2 (to) siste sesonger.

 

6.Om en berørt utøver per definisjon tilhører kategorien ungdom, kan maksimalt 50% av utlegg kreves erstattet.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.4.3.1 - Innenfor overgangsvinduet

6.4.3.2 - Utenfor overgangsvinduet

 

Overgangsskjema finner du her.