6.4.3 - Regionstilhørighet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.4 - Tilhørighet >

6.4.3 - Regionstilhørighet

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I Carambole finnes kun åpne nasjonale turneringer. Av den grunn har utøverne ingen regionstilhørighet.

 

2.I Pool benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

 

a.Generelt gjelder at man er tilhørende og rangeres i den regionen moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering, forutsatt riktig divisjon. Dersom en utøver deltar i RT i en annen region enn den han tilhører, får han i resultatlisten fra aktuell turnering den plasseringen han har oppnådd, og også eventuell premie, men ikke noen rankingpoeng - i aktuell region eller den regionen han tilhører.

 

b.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB. Dersom en utøver ønsker å bytte region under pågående sesong, er dette mulig, men poeng fra tidligere turneringer kan ikke overføres.

 

c.En utøver kan kun motta sluttpremiering i den region som moderklubben tilhører, eller har fått godkjennelse til å delta i (se p. 2.b.ovenfor).

 

d.I forbindelse med overgang utenfor overgangsvinduet (se 6.4.4.2 - Utenfor overgangsvinduet) kan en utøver representere ny klubb;

i.i samme region som før, uavhengig av den nye klubbens regionstilhørighet, eller

ii.i den regionen som den nye klubben tilhører.

 

a.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse (se også p. 2.b. ovenfor).

 

3.I Snooker benyttes ikke regionstilhørighet i forbindelse med nasjonale turneringer.

 

a.Generelt gjelder at man er tilhørende i den region moderklubben har tilhørighet, men en utøver kan delta i hvilken som helst regional turnering. Det arrangeres tre runder med RT per sesong i hver av divisjonene Elite og 1. divisjon. En utøver i Elite kan ha rankingpoeng fra maksimalt tre RT og en utøver i 1. divisjon kan ha rankingpoeng fra maksimalt seks RT.

b.Dersom en utøver ønsker å tilhøre og rangeres i en annen region enn den moderklubben har tilhørighet i, skal dette godkjennes av moderklubb og NB.

c.Dersom det ikke arrangeres regionale turneringer i en region hvor en klubb hører hjemme, kan klubbens utøvere delta i en annen region etter eget ønske og NBs godkjennelse.