6.4 - Tilhørighet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.4 - Tilhørighet

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvordan tilhørighet defineres - både til klubb, region og divisjon..

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.4.1 - Generelt om medlemskap og representasjon

6.4.2 - Regionstilhørighet

6.4.3 - Overgang