6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.5 - Lisens >

6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Påmelding til turnering gjøres via Cuescore.com og nettbankløsning til alle turneringer i regi av NB og må fullføres før angitt tidsfrist utløper.

2.Utøveren må registrere seg med brukernavn og passord, hvilken klubb han ønsker å representere, og hvilken gren han er utøver i (Carambole, Pool, Snooker). Det er mulig å registrere seg som utøver i flere grener.

a.Alle utøvere som representerer en norsk klubb i turnering som arrangeres eller administreres av NB, skal opptre som norske utøvere og under norsk flagg (gjelder også i Cuescore.com).

b.Dersom en utøver velger å publisere bilde i Cuescore (anbefalt) må det dreie seg om et nytt bilde (ikke mer enn to år gammelt) av seg selv i passbilde format. Det er ikke tillatt å laste inn bilde av annen eller annet.

c.Hvis en utøver benytter pålogging i Cuescore via Facebook, og endrer slik at profilbilde blir hentet fra Facebook, så må profilbildet være utformet slik det beskrives i punkt 2.b. ovenfor.

d.Det er hver utøvers plikt å påse at alle personopplysninger er oppdatert til enhver tid. Opplysningene skal inneholde:

i.For- og etternavn (med stor forbokstav) som oppført i pass eller annet gyldig identitetskort. Bruk av kallenavn er ikke lov.

ii.Fødselsdato

iii.Nasjonalitet

iv.Fysisk adresse (gate, husnummer, postnummer og poststed)

v.E-postadresse

vi.Mobiltelefonnummer og/eller fasttelefonnummer

e.Dersom feilaktige personopplysninger fører til at utøvere ikke kan nås, er utøveren selv ansvarlig for alle problemer og ulemper som kan oppstå, og kan være gjenstand for disiplinære tiltak.

3.Hvem som har rett til å delta i de forskjellige turneringene er angitt i separate bestemmelser for hver enkelt turnering.

4.Første gang en ny utøver ønsker å melde seg på til turnering må klubb- og regionstilhørighet angis. Utøveren kan selv angi hvilken klubb som denne skal representere (medlemskap er en forutsetning).

 

5.I forbindelse med påmelding til turnering må utøver løse lisens (via CueScore). Ved første gangs påmelding til turnering i CueScore, vil alle utøvere automatisk bli registrert med minimum C-lisens (se nedenfor)

 

a.Besittelse av gyldig lisens er en forutsetning for deltakelse i internasjonal turnering og turneringer som arrangeres direkte av NB eller indirekte via medlemsklubb.

 

b.Dersom lisensen skal utstedes i forbindelse med at en utøver bytter klubb, så skal i tillegg også et korrekt og fullstendig utfylt overgangsskjema vedlegges, som er innvilget av moderklubben. Lisens skal fornyes hver sesong, og hvilke betingelser som gjelder for ulike former for lisens fastslås av NB.

 

c.Det er fem typer lisens å velge mellom:

i.A-lisens: Ordinær lisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 300,-.

ii.B-lisens: Ordinær lisens for ungdom (18 år el. yngre under sesongen) á kr 50,-.

iii.C-lisens: Rekrutteringslisens for 3. divisjonsspillere, både senior og ungdom, á kr 0.-.

iv.D-lisens: Engangslisens for senior (19 år el. eldre under sesongen) á kr 150,-.

v.E-lisens: Oppgraderingslisens (for utøver som allerede har D-lisens), á kr 200,-.

 

d.En lisens kan bli inndratt eller midlertidig suspendert. En utøver som har fått sin lisens inndratt eller midlertidig suspendert, er ikke startberettiget i turnering arrangert av NB, eller indirekte av NB via medlemsklubb. Inndratt eller midlertidig suspendert lisens berettiger ikke til tilbakebetaling av lisensvgift.

 

6.Startavgift må betales som bekreftelse for påmelding til turnering. Beløp er forskjellig for de enkelte turneringene. Dersom en påmeldt utøver blir tvunget til å avstå fra deltakelse, og dette blir kommunisert til NB innen turnering gjelder følgende:

a.Dersom utøveren kansellerer sin deltakelse før trekning er foretatt, får denne hele startavgiften tilbakebetalt og utbetalt til den klubb som utøveren representerer.

b.Dersom utøveren kansellerer sin deltakelse etter at trekning er foretatt, men før turneringsstart, får denne halve startavgiften tilbakebetalt og utbetalt til den klubb som utøveren representerer.

c.Dersom utøveren kansellerer sin deltakelse etter at turneringen har startet, alternativt ikke stiller når match blir oppropt, er utøveren ikke berettiget til tilbakebetaling av startavgift.