6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.5 - Lisens >

6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For at en utøver skal kunne representere Norge, NB og/eller en medlemsklubb i NB i forbindelse med en internasjonal turnering, så er det en forutsetning at han er i besittelse av en gyldig lisens utstedt av NB, og at han oppfyller det internasjonale forbundets bestemmelser og eventuelle kvalifikasjonskrav for representasjon i aktuell turnering.

 

2.Utøvere som ønsker å delta i en turnering arrangert av CEB/UMB, EPBF/WPA, EBSA/IBSF, WPBSA, WCBS, eller et nasjonalt forbund som tilhører noen av disse internasjonale organisasjonene, må melde dette skriftlig/elektronisk til NB (Sps) i forbindelse med påmelding til den aktuelle turneringen.

 

3.Utøvere som ønsker å delta i en turnering arrangert av organisasjoner som ikke tilhører CEB/UMB, EPBF/WPA, EBSA/IBSF, WPBSA og/eller WCBS, må søke om godkjenning for dette. En skriftlig/elektronisk søknad om godkjenning  skal være NB (Sps) i hende senest 14 dager før turneringen og skal inneholde informasjon om turneringens navn, gren og disiplin, arrangørens navn (med kontaktinformasjon), spillested og termin.

 

4.NB har rett til å avslå deltakelse (med hensyn til både punkt 2 og punkt 3) når;

 

a.utøveren, eller klubben som han representerer, har skadet NBs anseelse i forbindelse med tidligere deltakelse i internasjonale turneringer,

b.utøveren, eller klubben som han representerer, ikke har oppfylt alle sine plikter overfor NB,

c.det foreligger en terminkollisjon, og/eller når

d.den internasjonale organisasjonen som NB tilhører, og som utifra gren og turneringens rammer må anses som høyeste myndighet for den aktuelle turneringen, ikke har godkjent denne.