6.5.3 - Utenlandske utøvere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.5 - Lisens >

6.5.3 - Utenlandske utøvere

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En utøver som ikke er norsk statsborger og som ønsker å delta i NBs turneringsvirksomhet må oppfylle følgende kriterier for deltakelse:

 

a.Medlemskap i klubb, som igjen er medlem i NB.

b.Være i besittelse av gyldig A-, B-, C-, D- eller E-lisens basert på alder og nivået på turnering.

c.Formelt å være bostedsregistrert i Norge i minst 1 (ett) år for deltakelse i NM uansett gren eller disiplin, enten individuelt eller i lag.

 

2.For registrering av bosted i Norge gjelder følgende:

 

a.Ikke-nordiske statsborgere må ha oppholdstillatelse for å kunne være bostedsregistrert i Norge.

b.Borgere fra 3. land kan bli bostedsregistrert om de har en oppholdstillatelse på over 6 måneder.

c.EU-borgere må ha registreringsbevis og ha arbeidskontrakt utover 6 måneder, eller husleiekontrakt, for å kunne bostedsregistreres. Et registreringsbevis vil ikke dokumentere noe annet enn lovlig opphold i landet.

d.Bostedsregistrert, med norsk bostedsadresse, blir en fra den dato en melder innvandring på skattekontoret. For å dokumentere dette kan en be om bostedsattest.

e.En er ikke bosatt før en er innvandret, og kan dermed ikke ha norsk bostedsadresse før en er innvandret.