6.5 - Lisens

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.5 - Lisens

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvordan lisenser håndteres.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.5.1 - Deltakelse, registrering og type av lisens

6.5.2 - Deltakelse i internasjonal turnering

6.5.3 - Utøvere fra land utenfor Norden