6.6.2 - Landslagsdrakt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.6 - Kleskode >

6.6.2 - Landslagsdrakt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I forbindelse med representasjon ved internasjonale turneringer (VM, EM, World Tour, Euro Tour, etc.) som en utøver har blitt tatt ut til av NB, gjelder følgende bestemmelser:

 

a.Forutsatt at landslagsdrakt som er stilt til disposisjon tillater det, så skal utøveren bære denne under reisen til og fra turneringsstedet, under oppholdet generelt, og ved hvert matchtilfelle spesifikt.

b.Unntak fra denne regelen gis kun i situasjoner der NBs landslagsdrakt ikke er i henhold til den aktuelle turneringens gjeldende kleskode, og da kun ved matchtilfelle (for reise til og ifra, respektive under oppholdet generelt, gjøres ingen unntak).

c.Generelt gjelder at ingen personlig reklame får bæres på landslagsdrakten, men unntak fra denne regelen kan gjøres etter NBs samtykke.

d.Landslagsdrakt får kun bæres av utøvere som inngår i en aktuell landslagstropp.