6.6 - Kleskode

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.6 - Kleskode

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke kleskoder som finnes og hvordan disse omhandles.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.6.1 - Generelle regler for turneringer underlagt NB

6.6.2 - Landslagsdrakt

6.6.3 - Kleskode A

6.6.4 - Kleskode B

6.6.5 - Kleskode C

6.6.6 - Reklame