6.7 - Dobbelstøt/Pré ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 6 - Feil >

6.7 - Dobbelstøt/Pré ball

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Om køen treffer køballen mer enn en gang i et støt, er det feilstøt. Om køball ligger nær en objektball, men ikke pré, og køtuppen har kontakt med køballen når objektballen treffes, er det feilstøt. Om køballen er veldig nær en objektball og den aktive utøveren ved støt bare så vidt berører objektballen med køballen, anses dette å ikke stå i strid med første avsnitt av denne regelen, selv om køtuppen har kontakt med køballen når objektballen treffes.

 

Imidlertid, om køballen ligger pré med en objektball, er det tillatt å spille rett mot objektballen uten at det blir dobbelstøt (forutsatt at objektballen er lovlig basert på reglene i gjeldende disiplin), og om objektballen flyttes som et resultat av støtet, anses den å ha blitt truffet av køballen (selv om det kan være lovlig å støte direkte i retning mot en ball som allerede ligger pre må hensyn tas til første avsnitt av denne regelen hvis det ligger ytterligere baller like ved).

 

Køball anses ikke for å ligge pré med noen objektball så lenge det ikke er blitt meldt pré av dommer eller motstander. Det er utøver sitt ansvar å få dette avklart før støtet utføres. Å spille bort fra en ball som ligger pré, anses ikke som at ballen er blitt truffet hvis dette ikke er spesielt nevnt i reglene til gjeldene disiplin.