6.7.1 - Oppførsel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.7 - Utøveres plikter >

6.7.1 - Oppførsel

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Det er hver enkelt utøvers plikt i alle situasjoner å opptre korrekt og sportslig overfor sin motstander, andre utøvere, funksjonærer og publikum.

 

a.Dette gjelder generelt og spesifikt under pågående turnering, likesom også før og etter turnering så lenge  utøveren er kledd i turneringsdrakt, og i alle lokaliteter som omfattes av turneringen (arena inklusive tribuner, tilsluttede oppholdsrom, hotell der utøvere og funksjonærer losjerer, etc.).

b.Utøverne skal alltid bestrebe seg på å påvirke motstandere i minst mulig grad. Dette innebærer for eksempel:

 

Unngå og oppholde seg i aktiv utøveres siktelinje. Dersom plassen rundt bordet ikke tillater motstander å flytte seg, skal motstander forholde seg helt i ro.

Det er kun tillat å tørke, pusse eller kritte køen når det er utøverens tur å spille.

Det er ikke tillat å plassere køen (en ball, kritt eller annen gjenstand) på bordet for å måle retning eller størrelse av et mellomrom mellom to eller flere baller. Bare så lenge køen holdes i hånden er det tillatt å måle med køen.

Å skru for- og bakstykke fra hverandre når motstander er aktiv på bordet tolkes som å «kaste inn håndkleet» (aktuell utøver gir opp).

 

c.Det er ikke mulig å spesifisere alle forskjellige måter å opptre på (se også regler i de forskjellige grener og disipliner), som kan tolkes som usportslig opptreden. I en gitt situasjon er det dommeren eller turneringslederens oppgave å avgjøre om det dreier seg om usportslig opptreden eller ikke.

 

d.Usportslig opptreden bestraffes med advarsel, tap av poeng (alternativt at motstanderen får plusspoeng), bøter og/eller diskvalifikasjon. En eventuell diskvalifikasjon som følge av usportslig opptreden resulterer alltid i ytterligere straffeforfølgelse (se også 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og straffesaker).

 

2.Utøvere som er kledd i landslagsdrakt skal opptre korrekt  uansett tid og sted.

 

3.For utøvere som plasserer seg på plassene 1-3 i turnering, er deltakelse i seremoni med utdeling av premier obligatorisk. Aktuell kleskode er fortsatt gjeldende. Med bakgrunn i turneringens art kan denne nærværsplikten økes til å omfatte flere utøvere. Fravær uten tillatelse i forkant (basert på force majeure) er å anse som usportslig opptreden og vil medføre disiplinære reaksjoner i samsvar med dette.