6.7.2 - Særskilte regler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.7 - Utøveres plikter >

6.7.2 - Særskilte regler

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Det er ikke tillat å nyte alkohol under pågående match eller mellom matcher når disse spilles samme dag. Øvre promillegrense for utøvere i spill er 0,2. (Se også 11.8 Oversikt over sanksjoner punkt 9.)

 

2.Det er ikke tillatt å nyte snus eller å røyke under en pågående match. (Se også 11.8 Oversikt over sanksjoner punkt 9.)

 

3.Det er ikke tillatt, verbalt og/eller fysisk, å angripe en annen utøver, funksjonær, tilskuer, representant for sponsor og/eller media etc, herunder også angrep mot utstyr (personlig eller til disposisjon fra arrangør). (Se også 11.8 Oversikt over sanksjoner punkt 8.)

 

4.Mobiltelefon skal, inne i arenaen, være avslått eller være lydløs, og det er ikke tillatt å besvare anrop.

a.Det er ikke tillatt å plassere mobiltelefon på bord eller annet synlig sted.

b.Unntak kan bare gjøres med TLs tillatelse, og årsaker for slike unntak må angis i TLs rapport.

c.Det er ikke tillatt å føre samtaler og/eller lese av mottatte meldinger (e-post, MMS, SMS, Facebook, Twitter, etc.) under pågående match.

 

5.Brudd mot disse reglene vil medføre disiplinære reaksjoner i henhold til de direktiver som gjelder for usportslig opptreden. (Se også 11.8 Oversikt over sanksjoner.)