6.7 - Utøveres plikter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere >

6.7 - Utøveres plikter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler hvilke plikter den enkelte utøver har.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

6.7.1 - Oppførsel

6.7.2 - Særskilte regler