6.8 - Skyve-støt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Regler for Pool > 6 - Feil >

6.8 - Skyve-støt

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Det er et feilstøt å forlenge kontakten mellom køtupp og køball mer enn hva som er å anse som normalt ved et vanlig støt.