6.8.2 - Spilleberettigelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.8 - Lagspill >

6.8.2 - Spilleberettigelse

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En utenlandsk utøver som under pågående sesong har deltatt i en eller flere kamper for et lag tilhørende et annet nasjonalt forbund under EPBF/WPA eller EBSA/IBSF, er under samme sesong ikke berettiget til deltakelse i noen lag som deltar i noen form for lagspill i Norge. Dersom en norsk utøver deltar i lagspill i utlandet, er han fortsatt berettiget til deltakelse i lagspill i Norge.

 

2.Dersom lagspill innføres i Carambole (CEB/UMB) gjelder samme bestemmelse der.