6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.8 - Lagspill > 6.8.3 - Kunngjøring / godkjenning – utenlandsk deltakelse >

6.8.3.1 - Norske utøvere i utenlandske lag

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Norske borgere som er fast bosatt i et annet land (formelt utvandret) behøver ikke kunngjøre overfor NB, eller skaffe seg godkjenning fra NB, for å delta i et annet lands nasjonale lagspill. Samme regel gjelder også når det gjelder individuell deltakelse.

 

2.Norske borgere som er medlem i NB og bosatt i Norge, og som ønsker å delta i et annet lands lagspill, må søke om godkjenning for dette senest 1 (én) måned innen første match i utlandet. Søknad skal inneholde:

 

a.Utøverens navn, klubbtilhørighet og lisensnummer.

b.Moderklubbens tillatelse i originalt brev, undertegnet av minst en av klubbens signeringsberettigede personer.

c.Tillatelse i originalt brev fra det nasjonale forbundet, i det landet det utenlandske laget deltar i lagspill.

d.CEBs/UMBs, EPBFs/WPAs eller EBSAs/IBSFs tillatelse dersom det utenlandske laget skal delta i internasjonalt lagspill.

 

3.For øvrig gjelder bestemmelsene for deltakelse i internasjonale turneringer.