6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.8 - Lagspill > 6.8.3 - Kunngjøring / godkjenning – utenlandsk deltakelse >

6.8.3.2 - Utenlandske utøvere i norske lag

 

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Utenlandske utøvere som er bosatt i Norge (formelt innvandret) behøver ikke kunngjøre overfor NB, eller søke godkjenning fra NB, for å delta i noen form for lagspill arrangert av NB. Dette forutsetter dog at den aktuelle utøveren er medlem i klubb tilhørende NB, og har gyldig lisens for den klubben han skal representere. Samme regel gjelder også når det gjelder individuell deltakelse. For deltakelse i Norgesmesterskap, individuelt og i lag, gjelder særskilte regler (se 6.5.4).

 

2.Utenlandske utøvere som er bosatt i et annet land, og som ønsker å delta i noen form for lagspill arrangert av NB, må via den klubben som utøveren ønsker å representere, søke om godkjenning for dette senest 1 (én) måned innen første match. Søknad skal inneholde;

 

a.Utøverens navn og klubbtilhørighet (=moderklubb i hjemlandet).

b.Moderklubbens (i hjemlandet) tillatelse i originalt brev.

c.Nasjonalt forbunds tillatelse, i landet den utenlandske moderklubben er medlem.

d.CEBs/UMBs, EPBFs/WPAs eller EBSAs/IBSFs tillatelse dersom det norske laget skal delta i internasjonalt lagspill.

e.Skriftlig søknad fra den norske klubben, undertegnet av minst en av klubbens signeringsberettigede personer, som ønsker utenlandske utøveres medvirkning i representasjonslag.

f.Dersom den aktuelle utøveren ikke har vært aktiv (=deltatt i turneringer i regi av nasjonalt forbund) i sitt hjemland, eller annet land, i løpet av de seneste to sesongene, behøver søknad inneholde kun d) og e).