6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 6 - Regler for utøvere > 6.8 - Lagspill > 6.8.3 - Kunngjøring / godkjenning – utenlandsk deltakelse >

6.8.3.3 - Norske lag i utenlandsk lagspill

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Et lag bestående av norske utøvere, eller et norsk klubblag, kan av NB nomineres for deltakelse i internasjonale lagturneringer. Det påhviler da NB å tilse, at såvel laget som dets enkelte utøvere, oppfyller de vilkår som stilles av ansvarlig arrangør og det internasjonale forbundet som er godkjennende myndighet.

 

2.Et lag bestående av norske utøvere, eller et norsk klubblag, som ønsker å delta i et annet lands lagspill, eller i internasjonal turnering for lag, må søke om godkjenning for dette senest 1 (én) måned før første match i utlandet. Søknad skal inneholde:

 

a.Utøvernes navn, klubbtilhørighet og lisensnummer.

b.Moderklubbens (-enes) tillatelse i originalt brev, undertegnet av minst en av klubbens (-enes) signeringsberettigede personer.

c.Tillatelse i originalt brev fra det nasjonale forbundet i det land hvor det norske laget deltar i lagspill.

d.CEBs/UMBs, EPBFs/WPAs eller EBSAs/IBSFs tillatelse dersom det norske laget skal delta i internasjonalt lagspill.